Agenda

29 – 07 – 2017 Concert milonga Dependans – Leiden

10 – 06 – 2017 Concert at Matrix – Rotterdam

16 – 05 – 2017 Concert at Kya’s Art Salon – Amsterdam

11- 02 – 2017 Concert at milonga Dependans- Leiden

08- 01 – 2017 Concert at de Waerschut- Rotterdam

31- 08 – 2016 Concert at de Kring – Amsterdam